Użyteczne informacje


strona 1, strona 2, strona 3

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki


Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie


Przepisy techniczno-budowlane dla praktyków - Poradnik projektanta inżyniera i inspektora nadzoru budowlanego - praca pod red. Szymona Ratańskiego (skróty)Aby oglądać dokumenty konieczne jest posiadanie programu Adobe Reader. W celu zapisania dokumentu proszę kliknąć prawym klawiszem myszy w miniaturę dokumentu i  wybrać "Zapisz element docelowy jako...". W celu zmniejszenia objętości materiałów jakość niektórych z nich została celowo obniżona.

Więcej informacji uzyskają Państwo dzwoniąc pod numer (0-56) 659 92 33

Powrót do strony głównej